Shaalan og Christina

Højbjerg, Danmark

Investering Lån Bestyrelse/rådgivning

Boliger i Syrien - Etablering af ejendomme i Syrien

Boliger i Syrien - Etablering af ejendomme i Syrien
Stadie: Produkt eller prototype
Skal bruge: 7.500.000 kr.
Ansatte: Ingen ansatte
Stiftet: 2021

Vi søger startkapital til udgifter af boligprojektet med hensyn til tilslutningsudgifter: 7.525.154,58 DKK

som beskrevet foroven vil denne investering ikke gå tabt fordi der vil tjenes mere end der er investeres.

Det er en god investering fordi

Vores projekt er en god ide fordi der vil tjenes mere end der investeres. Vi vil tilbyde 5% af vores omsætning samt tilbagebetaling af investeringen.

Her er virksomheden i dag

Resumé
Vi vil etablere ejendomme i Syrien. Det syriske ejendomsmarked har igennem de sidste år oplevet opgang af vækst i såvel ejendomspriser på grund af borgerkrigen. I Syrien er boligforholdene utilstrækkelige. Der er meget udtrykke boligforhold i Syrien, begrænset adgang til rent drikkevand samt dårlige boligforhold med begrænset boligareal. Vores mission er. at kunne ændre boligforholdene i Syrien. Med det menes der at leje en bolig i Syrien. Vi vil lave bæredygtighedsmål som sikrer almen tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger med en grundlæggende tjeneste til en overkommelig pris der forbedrer forholdene.

Vision:
Vores vision er at lave basale boliger i Syrien. Boligerne som er billig i husleje, men som er under
trygge forhold med basale faciliteter. Vi vil opføre boliger i Syrien med et minimalistisk udtryk som standard lejligheder.
Ifølge flere udsagn fra bl.a. dansk flygtningehjælp, røde kors og de lokale som vi har talt med der bor i nærområderne ønsker mange at kunne flytte tilbage igen men på grund af at mange huse
ligger i ruiner er det ikke så simpelt. Derfor ønsker vi at hjælpe til med at opfører boliger eller sociale boliger i Syrien. Vi mener at vi kan gøre en forskel for velfærden, men samtidig skabe gode rammer for solid vækst og høje overskudsgrader til virksomheden af byggesektoren.

Lejligheder
Vi vil opføre 100 Lejligheder med 3 - 5 værelser. En gennemsnitlig leje pris pr måned i Syrien for
denne type lejemål eksl. forbrug vil være:
• 3-værelses lejlighed 2300,- DKK pr. md
• 4-værelses lejlighed 4300,- DKK pr. md
• 5- værelses lejlighed 5100,- DKK pr. md

Vi forventer et gennemsnitligt forbrug af lejemål af afgifter af (el, varme, vand og skrald) mellem
66-430,- DKK.

Internet af 60 Mbss eller mere et gennemsnitligt forbrug på omkring 264,- DKK.

Disse udgifter vil blive beregnet med i lejers husleje.

Ejer
Virksomheden er personlig ejet af Christina Fogsgaard Hansen og Shaalan Ibrahim. Christina er medicinstuderende på DTU og KU. Hendes familie er ejer af en større virksomhed som er
børsnoteret og har arbejdet med privat udlejning i mange år. Hun kan derfor trække sin erfaring og rådgivning derfra. Shaalan Ibrahim har arbejdet i byggebranchen i Syrien før samt har et
netværk af ingeniør og andre fagfolk i byggebranchen. Desuden er han opvokset i Syrien og har derfor ikke kun et solid netværk i Syrien men kender også mentaliteten og ved hvordan det skal
gribes an med hensyn til markedsføring af boligerne.

Økonomi:
Shaalan Ibrahim er i dag ejer af en frisørsalon som han står til at kan få solgt til 250.00, - DKK Christina er ide udvikler og pt i gang med et andet projekt hvor hun pt er i dialog med Arla Food.
Desuden vil hendes forældre også gerne kautioner, hvis dette bliver nødvendigt.

Idegrundlag:
Det er simpelthen for svært at lukke øjne for det. Alle mennesker har mulighed for at gøre livet
lysere for andre. Giver vi noget til andre får vi det sikkert tilbage igen. Vi vil gerne finde løsninger som skaber muligheder i Syrien.

Hvad er baggrunden for at hjælpe Syrien:
Vi brænder for at gøre en forskel for andre mennesker og give folk som har færre muligheder en
chance i livet for at skabe deres egen fremtid. Jeg Shaalan er selv vokset op i Syrien, men kom til Danmark. Jeg har derfor haft krigen tæt på mig og ved hvad det vil sige at komme til et fremmed
nyt sted som pludselig det skal være ens hjem uden familie eller andet nær relation.

Hvordan er boligforholdene i Syrien?
I Syrien er boligforholdene utilstrækkelige. Der er meget udtrykke boligforhold i Syrien, begrænset adgang til rent drikkevand samt dårlige boligforhold med begrænset boligareal. Vores mission er
at kunne ændre boligforholdene i Syrien. Med det menes at leje bolig i Syrien. Vi vil lave bæredygtighedsmål som sikrer almen tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger med en
grundlæggende tjeneste til en overkommelig pris der forbedrer forholdene. Grundet Shaalans baggrund har vi en mulighed for at kunne nå ud i lokalsamfundet fordi vi har et andet netværk i
Syrien.

Situationen i Syrien:
Krisen i Syrien har varet i 10 år. Grundet den mange års krig har det konserveret i en civilbefolkning med fattigdom og et land som ligger i ruiner. Syrien er et land som forsat har stor
brug for hjælp. Vi tror på at ved at hjælpe i nærområderne og få gang i boligmarkedet vil man kunne forbedre boligforholdene. Vi har et netværk i Syrien med folk som i forvejen sidder på boligmarkedet som vil kunne hjælpe til. Vi er drevet af at hjælpe mennesker og tror på projektet fordi vi har en anden mulighed for at nå ud til lokalbefolkningen.

Personlige mål og ressourcer
Vores vision er at lave basale boliger i Syrien. Boligerne som er billig i husleje, men som er under trygge forhold med basale faciliteter. Vi vil opføre boliger i Syrien med et minimalistisk udtryk som standard lejligheder. Ifølge flere udsagn fra bl.a. dansk flygtningehjælp, røde kors og de lokale som vi har talt med som bor i nærområderne ønsker mange at kunne flytte tilbage igen men på grund af at mange huse ligger i ruiner er det ikke så simpelt. Derfor ønsker vi at hjælpe til med at opfører
boliger eller sociale boliger i Syrien.

Uddannelse og erfaring:
Shaalan er uddannet tømmer i Syrien og har arbejdet i byggebranchen både i Kurdistan Syrien og
Irak Syrien. Shaalan har et kæmpe netværk i Syrien og kender til menneskers mentalitet i Mellemøsten. Christina har i ikke direkte arbejdet i byggebranchen, men har hjulpet til i hendes
families virksomhed som er en større virksomhed der desuden er børsen noteret. Hun har mulighed for investerings rådgivning via hendes familie da de ved siden af virksomheden også har
investeret i ejendomme dog i Danmark, hvis dette findes nødvendigt.

Økonomi:
Shaalan Ibrahim er i dag ejer af en frisørsalon som han står til at kan få solgt til 250.00, - DKK
Christina er ide udvikler og pt i gang med et andet projekt hvor hun pt er i dialog med Arla Food. Desuden vil hendes forældre også gerne kautioner, hvis dette bliver nødvendigt.

Viden om ydelsen/produktet:
Det syriske boligmarked er forsat relativt politisk ustabilt. Der er generelt ikke et stærkt socialt
sikkerhedsnet, samt stabile politiske forhold. Imidlertid er der politiske faktorer som har eller har haft stor indflydelse på boligprisudviklingen. Grundet krigen i Syrien er alt blevet relativt dyrt at leve som almen borger i Syrien. På trods af det mener vi alligevel det kan være en god investering

fordi:
1. Provenuet ved salg er skattefrit ved bolig i Syrien
2. Boligpriserne stiger på det syriske boligmarked.
3. Der er stor mangel på bolig i Syrien.

Boligmarkedspriserne i Syrien lige pt stiger og kan derfor være en god investering. For vores vedkommende handler det om at vi kan være med til at kunne gøre en forskel for andre
mennesker men samtidig kunne gøre en finansiel succes i vores ejendomme som vi mener sagtens kan lade sig gøre fordi der er efterspørgsel på boligmarkedet. Vi mener vi vil få et større udbytte
end vi har haft i udgifter. Vi mener at vi kan få mere end 2% af købsprisen i årlig lejeindtægt. Vi kommer derfor også i fremtiden at kunne se et positivt cash flow.

Stærke sider i forhold til virksomheden:
Shaalan er uddannet tømmer i Syrien og har arbejdet som tømmer i Syrien og har arbejdet som tømmer i Syrien på større byggeprojekter. Vi har begge et kæmpe netværk både i Syrien men også i Danmark af ingeniører og andre fagfolk som vi har mulighed for at gøre nytte af i forbindelse med
projektet, hvis det bliver relevant. Desuden kender Shaalan en del mennesker i Syrien som gør at vi nemmere kan nå ud til lejere samt mentaliteten og hvordan de handler og arbejder.

Svage sider i forhold til virksomheden:
I forhold til investering har vi ikke den store opsparing. Christina er stadig medicinstuderende og
arbejder også på et andet projekt i samarbejde med hjerteforeningen og Arla Food. Men vi har
begge et stabilt netværk der kan bakke os op både med faglig rådgivning og økonomisk hvis det bliver nødvendigt. Shaalan har i forbindelse med salg af sin forretning i Dannemark også 250.000
DKK.

Indtjening det første år:
Det første år vil indtjeningen ikke være stor fordi lejlighederne også skal bygges der er sat 6 md af til byggeprojektet indtil videre og vi forventer at så snart de første lejemål er i stand vil de første
lejere kunne flytte ind. Dog forventes der at der som minimum kan indtjenes 1,2 millioner DKK det første år.

Indtjening det tredje år:
Vores mål er at tjene mere end det dobbelte og der forventes at 95% af lejemålene er udlejet ud.
Vi forventer derfor også en årlig indtjening på minimum 5,2 millioner DKK det tredje år.

Hvor meget vil jeg arbejde?
Det første år vil vi ligge alt vores tid i byggeprojektet og få lejet boligerne ud så hurtigst som
muligt. Det vil være Shaalan som primo vil rejse mest til Syrien fordi Christina også har sit studie ved siden af.

Arbejdsfunktioner i virksomheden:
Det er forholdsvis en stor arbejdsplads vi skal være på, når byggeprojektet kommer i gang. Vi leder
projektet men der vil være ansat et entreprenørfirma til at udføre selve bygge projektet. Fordelene er at på grund af vores netværk vil vi kunne få det lavet billigere end ellers udbud pris
på grund af vores netværk. Med hensyn til markedsdelingen vil det være primo Shaalan der står for det men med hjælp fra
Christina. Vi er et godt team på den konto fordi Shaalan kender sproget og kender folkets mentalitet i Syrien. Christina er tidligere marketingschef og regionsdirektør i en salgsvirksomhed
og har derfor også en lederuddannelse og salgsuddannelse fra den baggrund. På sigt ønsker vi at få andre ansat i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygningerne, hvilket
også er medvirkende for positiv økonomi i Syrien. Det skal forstås således at hvis Syrien skal kunne vækste igen positivt skal der privatiseres flere arbejdspladser. Pt. er det sådan i Syrien at der er
flest som arbejder i den offentlige sektor fordi lønninger og arbejdsvilkår er bedre at fortrække. Dette kan vi være med til at ændre ved at kunne give tilsvarende hvad de ansatte får i den
offentlige sektor. Samtidig kan vi være med til at ændre på mentaliteten med hvem der arbejder hos os. Forstået således at vi ansætter mennesker efter kvalifikationer og ikke fordi det er familie
eller andet nær relation.

Produkt/Ydelse:
Der er udarbejdet plantegning og byggeplan. Ønskes der nærmere information omkring dette eller der er andre uddybende spørgsmål er man velkommen til at sende en mail.

Distributionsform/salgskanaler:
Vores kunder er mennesker som har brug for bolig i Syrien. I Syrien er der sammenhængende bydel, hvor indbyggere har utilstrækkelige boligforhold. Det kan være utrygge lejeforhold, dårlig adgang til rent vand og sanitære tjenester, dårlige boliger og utilstrækkeligt boligareal. Omfanget af mennesker der lever i det beskrevne, kan være usikker data fordi der er mange
faktorer som indikator.

Brancheforening
I Syrien findes der sociale boliger men i et begrænset omfang og der er både efterspørgsel og mange ønsker dels at flytte tilbage til Syrien men også mange bor i slumkvarter, men det er svært
kende at fører statistik over dette. Det skyldes mange forskellige indikator. Vi mener ikke at vi får nogle umiddelbart konkurrenter grundet mangel på boligsituationen i Syrien.

Markedsanalyse
Hvem er vores kunder?
Ifølge oplysninger fra den Syriske stat og FN vil befolkningstætheden kun vokse og derfor vil der i
fremtiden også være større mangel på boliger. Mange af dem som ønsker bolig, er mellem store familier eller større familier, hvilket også indikerer behovet af størrelsen på vores
lejeboligerne. I Syrien er det meget anderledes end fx i Danmark, når det omhandler økonomi. Her er der flere i husstanden som er med til at betale husleje og ikke kun én i husstanden.

Livscyklus:
Vi er sikre på ideen fordi der er stor efterspørgsel på det Syriske boligmarked priserne på boligerne I Syrien stiger og med den efterspørgsel som er fra dem som bor i Syrien og i nærområderne
mener vi det vil være en god investering da vi vil få et positivt cash flow.

Realistisk antal lejere:
På grund af mangel på boligerne, vores kontinuerlige markedsføring og tætte kontakt med lokalbefolkningen samt vores netværk af byggebranchen i Syrien forventes der en forholdsvis
hurtig udlejning af lejemålene. Når de første lejemål er færdig, forventes de allerede at lejes ud og når alle bygninger er færdige, forventes det at inden for 12 måneder er 95% af boligerne lejet ud.

Stærke og svage sider:
Vores konkurrenter er begrænset og derfor forventes det heller ikke særlig stor konkurrence selvom der er mangel på socialboligerne i Syrien. Vores svage side er at det forsat er et land som
er ustabil politisk og i princippet kan staten komme og gøre krav men sandsynligheden for dette er meget lille. Hvis man ser på Syriens freds indeks pt ligger det omkring 3,3 hvor man opererer ud fra en skal fra 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst. Der ses desuden at den er faldende. Desuden er fattigdom også faldende i Syrien og ligger på 0,7 % og der dermed også en faldende
faktor. Vi er derfor heller ikke på denne front så bekymret over om boligerne ville kunne lejes ud.

Konkurrenceparametre:
Vi vil sikre boligerne med trygge rammer. Der skal være adgang til strøm, vand samt internet. Vi vil sætte huslejen lidt under boligmarked for at gøre det mere attraktivt at flytte ind.

Muligheder på markedet:
Vi vil lave ydre arealer til boligerne med fælles aktivister af legepladser og fælles arealer der kan rumme både børn og voksne.

Trusler der kan ødelægge mulighederne:
Den største trussel for os er staten. Grundet Syriens tilstand politisk. Men vi har undersøgt det og vurdere sandsynligheden er lille. Vi har desuden kendskab til andre virksomheder i Syrien, hvor
dette ikke har voldet problemer.

Salg og markedsføring
Vi skal i vores markedsføring ramme primo børnefamilier, som præger vores produkt. Vores primære medie vil være de lokale. Meget af os reklame går fra mund til mund i Syrien og er den
mest resultats barer måde at se resultater på. I Syrien tænker man anderledes end vi fx gør i Europa. Man stoler meget mere på sine nære relationer end hvad der bliver hørt og vist i
medierne. Det er en mulighed for os på grund af vores store netværk i Syrien. Der vil være muligheder for at se vores lejemål med åbent hus og vi vil desuden reklamere igennem lokal radio og tv.

Organisering af virksomheden:
Virksomhed skal startes som en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed, idet det er den simpleste
måde at komme i gang på. Senere vil vi overveje, om virksomheden skal omdannes til et selskab.

Regnskab:
Vi har besluttet at der ikke ansættes en bogholder til at starte med. Grunden til dette er fordi vi er blevet tilbudt af et familiemedlem at hjælpe og med bogholderi til at starte med. Hun er
selvstændig udannet revisor og vi har derfor benyttet os af dette for at kunne sparer på den konto indtil andet bliver nødvendigt.

Sparringspartnere til virksomheden;
Vi føler, at jeg har godt tjek på, hvordan vi vil have tingene til at udvikle sig og er sikker på, at vi
kan styre driften. Vi er som beskrevet før en fordel i vores netværk og er derfor ret sikker på hvordan vi skal køre forretningen i Syrien.

Virksomhedens udvikling:
Vores mål er at lave en virksomhed hvor vi kan bygge flere sociale boliger det er en god forretning
fordi huspriserne stiger pt i Syrien og samtid er der både mangel og efterspørgsel på boligerne i Syrien. Vi har desuden et vanvittigt godt netværk i forhold til dette som også gøre det mindre
kompleks at få afsat boligerne.

Ydelser/produkter om et år og om tre år
Vi forventer at vores sociale boliger vil være det samme om tre år, men vores husleje vil selvfølge stige i takt med lønning stigninger og boligmarkedet i Syrien.

Målgruppe
Vores målgruppe vil være børnefamilie som har brug for mere end 2 værelse lejemål.

Omsætning af lejemål:
Om et og tre år vil lejemålene nå sin maksimale omsætning. Derefter vil der være yderlige stigninger i omsætningen som tilstanden er i Syrien lige nu.

Mål med lejemålene
På sigt ønsker vi at bygge flere boliger, men vi ønsker også at gøre vores boligområder mere
grønnere i takt med udviklingen af Syrien.

Budgetter
Der er lavet bugetter i forhold til udgifter på projectet, driftbudget, faste udgifter, indtjening og nettooverskud. Øsnkes dette at ses er man velkommen til at sende os en mail.

Er i følgende branche(r):

Bygge anlæg
Er du interesseret i denne investering?

Shaalan og Christina

Højbjerg, Danmark

Det er gratis for investor

Se også disse relaterede

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind