Forever Fleet Estate ApS

Korsør, Danmark

Bæredygtige lejligheder på skib søger 150K til advokat

Vi søger til

Investeringen på DKK 150.000 / EUR 20,000 skal bruges snarest på forudbetaling til advokat Luuk van der Laan og den specialadvokat fra Gorissen Federspiel som Luuk van der Laan har måtte tage til hjælp med pantsætningen, samt til rejser til UAE og muligvis en yderligere skibsinspektion i forbindelse med de sidste kontraktforhandlinger på basis af term sheet.

Vi tilbyder at forrente beløbet med 50% per måned med indfrielse øjeblikkeligt efter udbetaling af de EUR 9M i lån fra UAE.

Alternativt giver vi 10% equity/anparter i Forever Fleet Estate ApS hvis investor ud over investeringen vil bidrage med 'smart money' og indtræde i advisory board eller bestyrelse med relevante kompetencer i mindst 3 år.

Fuld dokumentation kan gives mod NDA og vores advokat Luuk van der Laan (www.luukvanderlaan.com/en) kan kontaktes derom (mod egenbetaling af hans tid, hvis man bruger væsentligt deraf og alligevel ikke investerer).

Det er en god investering fordi

Vores founder og teamet i Danmark har demonstreret deres evner indenfor lignende ekstreme projekter utallige gange før i både indland og udland (www.soerenekelund.dk), og der kan enten scores en hurtig rentegevinst eller en enorm profit i den lange ende hvis man kan tilbyde væsentlige kompetencer sammen med investeringen.

Fuld dokumentation kan gives mod NDA og vores advokat Luuk van der Laan (www.luukvanderlaan.com/en) kan kontaktes derom (mod egenbetaling af hans tid, hvis man bruger væsentligt deraf og alligevel ikke investerer).

Her er virksomheden i dag

Sammen med Mærsk Broker og Dania Ship Management har vi skabt en forretning baseret på fuldt bæredygtige lejligheder placeret på ombyggede skibe, med demonstratoren nu i alle henseender klar til finansiering køb, ombygning og udlejning: https://www.foreverfleet.net/post/first-demonstrator-ship-najland

Vi har fået underskrevet term sheet på EUR 9M lån i 10 år fra UAE investor med udbetaling senest 31/3-2020, til at anskaffe det fuldt inspicerede skib og konvertere det med lejlighederne på nærliggende værft, samt har adgang til at lægge skibet i Københavns Havn til rimelig omkostning, og vi har beboere til samtlige 130-300 lejligheder (afhængigt af de endeligt ønskede størrelser) på venteliste.

På basis af udviklings- og IP-midlerne afsat i EUR 9M lånet, har vi kunne indgive en Grand Solutions ansøgning til Innovationsfonden, hvor vi søger om DKK 27M til udviklingen der kan gøre dette og de næste mange skibe full-cycle bæredygtige og komplet uafhængige af eksterne forbindelser for energi, vand, kloak og mad.

Der har dog vist sig komplikationer idet skibet skal pantes for EUR 9M lånet i både Danmark hvor skibet skal indregistreres og UAE hvorfra investor opererer, og det har øget omkostningerne til specialadvokater og rejser til lukningen af den endelige lånekontrakt.

Samlet set har dette, kombineret med en række nødvendige parallelle projekter og et forsøg på fjendtlig overtagelse i 2019, drænet vores likviditet i hele kredsen omkring projektet, og vi er nu på et punkt hvor vi er villige til at give temmelig meget for at komme i mål inden månedens udgang uden yderligere bøvl.

Vi er dermed også en smule bagude på tidsplanen, men startede med pænt slack og kan fortsat nå det til de forventede indflytninger fra 1/8-2020.

Fuld dokumentation kan gives mod NDA og vores advokat Luuk van der Laan (www.luukvanderlaan.com/en) kan kontaktes derom (mod egenbetaling af hans tid, hvis man bruger væsentligt deraf og alligevel ikke investerer).

Produkt eller prototype
Jeg søger:
Investering
Lån
Status:
Produkt eller prototype
Jeg skal bruge:
150.000 kr.
Ansatte:
7
Stiftet:
2020
Jeg er i følgende branche(r):
E commerce www teknologi
Biotek medico sundhed
Handel service
Industri produktion
Cleantech energi miljø
Bygge anlæg

Se også disse relaterede kapital annoncer