FFlow ApS

Værløse, Danmark

Investering Bestyrelse/rådgivning

FFlow søger aktiv investor til KYC software

FFlow søger aktiv investor til KYC software
Stadie: Produkt eller prototype
Skal bruge: 400.000 kr.
Ansatte: Ingen ansatte
Stiftet: 2019

Vi søger en aktiv investor, som har netværket og erfaring inden for salg af software.

Vores ønske er at udbrede vores produkt både direkte til slutbrugerne (såsom revisorer & bogholdere m.fl.) men i større grad inden for det finansielle marked, hvor vi har virke som integreret mellemled mellem deres produkt og deres slutbrugere (f.eks. bogføringsprogrammer med services underlagt Hvidvaskloven, leasingselskaber m.fl.)

Vi søger som udgangspunkt fra DKK 400.000 til finansiering af markedsføring, løn til videreudvikling samt administration. Vi søger dog kloge penge. Dvs. vigtigst af alt skal du kunne bidrage med dit netværk mht. markedsføring og være aktiv del af vores virksomhed.

Det er en god investering fordi

Vi er early movers med vores produkt, idet kendskab til overholdelse af Hvidvaskloven ikke er udbredt blandt virksomheder, som er underlagt denne.

Udførelse af kundekundskabsprocedurer er en tung proces og man risikerer bøder og politianmeldelser ved manglende overholdelse.

Både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen skærper deres kontroller til – udtagende virksomheder kommer regelmæssigt på deres afgørelsesliste med påbud mv., hvilket er begyndt at få fokus i de berørte brancher.

Vi forventer yderligere skærpede krav fra myndighederne på området i fremtiden, hvorfor vi kan blive en uundværlig del i en virksomheds compliance procedurer.

Her er virksomheden i dag

KYC Software
FFlow er et nemt værktøj til udførelse af kundekendskabsprocedurer (KYC / AML) for virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven.

Vi har samlet alle funktioner til brug for udførelse af kundekendskabsprocedurer i ét program, der kan lette processen og give tidsbesparelse ved onboarding af nye kunder og ved løbende overvågning af eksisterende kunder.

https://fflow.dk

Generelt om kundekendskabsprocedurer
Virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven er forpligtet til udføre kundekendskabsprocedurer i alle forretningsforbindelser iht. Hvidvasklovens §10.

Der skal således bl.a. indhentes kundens identitetsoplysninger, klarlægges ejer- og kontrolstruktur, udføres risikovurdering for hvidvask- og terrorfinansiering på kunden, kontrolleres om kunden tilhører kredsen af politisk eksponerede personer mv.. Kundeforholdet skal endvidere overvåges og ajourføres løbende gennem hele forløbet.

Nuværende status
Vi har fuldudviklet abonnementsløsning til udførelse af kundekendskabsprocedurer, som har alle funktioner til at opfylde krav fra Finanstilsynet/Erhvervsstyrelsen. Løsningen har været online siden starten af 2021.

Vi er i gang med at udvikle API løsning til brug for større virksomheder, som gerne vil benytte deres egne systemer til udførelse af kundekendskabsprocedurer over for deres slutbrugere.
Løsningen er allerede efterspurgt af eksisterende kunder og bringer stor vækstpotentiale for at onboarde større kundecases med stor kundedatabase. Der er dermed lagt i støbeskeen, at FFLow skal opskaleres til større finansielle virksomheder.

Der arbejdes samtidig på at implementere nordiske virksomhedsregistre, som led i opskaleringen.

Bag virksomheden
Katja Alieva (36) er direktør og idéudvikler. Katja har HD i Regnskab, revisorbaggrund og er selvstændig med bogholderi og regnskab i over 17 år. Ideen til softwaren udspringer af, at Katja selv har haft besøg af Erhvervsstyrelsen ifm. kontrol af overholdelse af Hvidvaskloven i hendes regnskabsfirma.

Robert Feldhütter (50) er udvikler med 25 års professionel erfaring inden for udvikling (bl.a. Jubii & Spamfighter).

Er i følgende branche(r):

E commerce www teknologi
Er du interesseret i denne investering?

FFlow ApS

Værløse, Danmark

Det er gratis for investor

Se også disse relaterede

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind