Morten

Danmark

Samarbejde/partnerskab indenfor byggebranchen

0 kr. - 500.000 kr.

Samarbejdspartner søges til drift og udvikling af virksomhed indenfor bygge-/håndværkerbranchen.

Et forslag til arbejdsdeling kunne være:
Du/I:
- Daglig ledelse af virksomheden og kan agere og balancerer f.eks. mellem kundeønsker, god medarbejderpleje og daglig optimering af driften
- Kundepleje herunder varetage salg, tilbudsgivning og opfølgning herpå samt løbende kontakt til og forventningsafstemning med kunderne
- Udvikle kundeportofølgen og fastholde eksisterende kunder
- Gennemføre kvalitetskontrol af udført arbejde og tilsikre det rigtigste faglige niveau mellem kvaliteten af det udførte arbejde og den tilhørende økonomi
- Kontakt til leverandører og andre samarbejdspartnere som led i daglig drift
- Indsamle ideer til og gennemføre tiltag til optimering af processer og økonomi
- Optimere processer og økonomi herunder sikre godt købmandskab ved afvikling af driften

Jeg:
- Implementere og varetage tæt intern økonomistyring, eventuelt i samarbejde med ekstern bogholder
- Udfærdige diverse formater til dokumenter f.eks. til tilbudsgivning, ordrebekræftelse og fakturaformat
- IT-setup herunder virksomhedens IT-platform og den løbende udvikling af denne
- Gennemgang af aftaleudkast med leverandører og andre samarbejdspartnere
- Personalemæssige forhold f.eks. udfærdigelse af ansættelseskontrakter og medarbejderhåndbog
- Forsikringsforhold herunder etablering og varetagelse af forsikringer eventuelt gennem samarbejde med mægler
- Sparring indenfor ledelse og forhandlinger
- Kontakt til forsikringsselskab, revisor, bank og advokat

Fælles:
- Udvikle og implementer fremtidig strategi
- Løbene udvikle og fastlægge retning for virksomhedens forretningsmæssige tiltag
- Følge op på virksomhedens resultater herunder de økonomiske
- Forhandling og indgåelse af alle væsentligt kontrakter og aftaler med leverandører og andre samarbejdspartnere

Jeg kan bidrage med:

Kan bidrage med rådgivning og sparring samt opgaveløsning indenfor de ovenstående områder.

Har erfaring fra opstart, drift og udvikling af virksomheder, bestyrelsesarbejde samt rådgivnings- og konsulentopgaver.

Investerings kriteria

Tilbyder følgende:
Investering, Lån, Bestyrelse/rådgivning,
Interesse i følgende branche(r):
Bygge anlæg,

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind