Funding til IT-løsninger

Når virksomheder søger funding, sker det ofte fordi, der søges midler til øget vækst. Kigger man i pitch decks, vil det derfor også ofte være poster som markedsføring, lønninger og andre lignende vækstposter, som midlerne skal bruges på.

Teknologi viser sig imidlertid også ofte som en post i pitch decket, men det er som regel i form af udviklingsposter i forbindelse med udvikling af nye teknologier, platforme, software eller lignende.

Der er dog i princippet ingen grænser for, hvad funding fra en kapitalrejsning bruges til. Derfor kan virksomheder med fordel overveje, om ikke de kan have brug for funding til forskellige IT-løsninger også. I denne artikel ser vi lidt nærmere på nogle af de forskellige IT-løsninger, som funding eventuelt kunne dække.

Hardware

Hardware er en af de poster, der ofte kan vise sig at kræve flere midler, end man umiddelbart regner med. I takt med at virksomheder ansætter flere og flere, er der som regel tilsvarende brug for mere og mere IT-udstyr. Og her er der ikke blot tale om laptops, skærme, tastaturer og mus, men også en lang række af øvrige hardware-produkter. Det kan f.eks. være videoløsninger, audioudstyr, printere… Ja næsten kun fantasien – og budgettet! – sætter grænser. 

Af samme grund kan det være en fordel for virksomheder at tænke hardware ind i beregningen af funding, så der er tilstrækkeligt med midler i takt med, at virksomheden vokser. Som en indskudt bemærkning kan det ofte betale sig at købe større ind fra gang til gang og evt. vælge at købe fra samme brand. F.eks. findes der et stort udvalg fra HP, hvor det er muligt at købe mange former for hardware.

Software

Nogle virksomheder vælger at udvikle deres egen software, men andre virksomheder har enten ikke kompetencerne eller interessen i at gøre det. Derfor ses det af og til, at nogle virksomheder har relativt store omkostninger forbundet til softwareløsninger på månedlig basis.

Såfremt det er tilfældet, er det også en god idé at tænke disse ind i det fundingbeløb, virksomheden efterspørger. Her er særligt licenser og andre løbende udgifter værd at tage stilling til. Ligeledes er det en god idé at tage en snak med den tech-ansvarlige i virksomheden, så alle både nuværende og fremtidigt forventede softwareudgifter medregnes. Afhængigt af hvilken type virksomhed, der er tale om, kan det samlede beløb vise sig som en gedigen overraskelse!

Andre typer af IT-løsninger

Hard- og software er blot to typer af IT-løsninger, som virksomheden kan overveje at medregne i fundingen. Husk, at det kun er fantasien – og selvfølgelig behovet – der sætter grænser, så længe det er muligt at redegøre behovet overfor potentielle investorer. Så husk IT-løsningerne når fundingbeløbet beregnes!

Kan indholdet bruges?

Sidst opdateret: 4. august 2022

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relateret indlæg