Socialpsykiatri+ ApS

Vinderup, Danmark

Investering Lån Bestyrelse/rådgivning

Forsorgshjem søger opstarts kapital

Forsorgshjem søger opstarts kapital
Stadie: Klar til vækst
Skal bruge: 250.000 kr.
Ansatte: Ingen ansatte
Stiftet: 2020

Kapital til fysisk lovliggørelse af en bestående byggetilladelse. Derefter igangsætning af fremtidige §110 forsorgshjem. Vores vision er inden for 5 år at drive 5 §110 forsorgshjem med tilknytte botilbud såsom §§85 og 107 efter serviceloven.

Det er en god investering fordi

Solid drift og gode muligheder for afkast i et projekt, hvor der grundet mangel på tilbudte pladser, er stor interesse fra kommende brugere af tilbuddet.

Her er virksomheden i dag

Vi har bygninger og godkendelser på plads, men mangler den fysisk lovliggørelse af en bestående byggetilladelse for at kunne sætte forsorgshjemmet i drift. Business plan og budget foreligger.

Er i følgende branche(r):

Handel service
Uddannelse rådgivning
Er du interesseret i denne investering?

Socialpsykiatri+ ApS

Vinderup, Danmark

Det er gratis for investor

Se også disse relaterede