Sundhedsklinikken

Århus C, Danmark

Investering

Medicinsk klinik med nytænkende koncept søger investor

Stadie: Klar til vækst
Skal bruge: 300.000 kr.
Ansatte: 3
Stiftet: 2021

Sundhedsklinik med nyskabende koncept.

1) Projektet:
Trods et velfungerende sundhedssystem i DK, er der stor diskrepans mellem den primære og sekundær sektor. Desuden er der massive udfordringer i primær sektoren, hvor patienter har den primære kontakt med sundhedssystemet, omkring patienternes sundhedsfaglige problemstillinger. Dette beror på flg.:

a) Manglende sufficient faglig kundskab og erfaring blandt praktiserende læger
b) Dårligt takstsystem
c) Manglende sufficient lægedækning i store dele af landet (og de øvrige skandinaviske lande)
d) Lange ventetider for borgere til videreudredning, diagnosticering og behandling på sekundær sektor
Dette projekt skal – udover at afhjælpe lægemangel i primær sektoren – give alle borgere optimal sundhedsfaglig udredning, diagnosticering og behandling på samme klinik og dermed få en hurtig ekspedering.

2) Min rolle i projektet:
Jeg er uddannet læge i DK og har fået specialisering i både Norge og Sverige. Har en god del erfaring i både primær og sekundær sektor i hele Skandinavien indenfor både medicin og kirurgi.
Har siden 2008 arbejdet selvstændigt. Jeg har altid haft interesse i opbygning og udvikling indenfor mit felt, hvilket er årsagen til jeg ikke har slået mig ned med egen klinik, da dette er for stilstående for min personlighed.
For mig er patienten i centrum og jeg tager mig den tid som der er behov for den essentielle udredning, diagnosticering og behandling.
Min rolle i projektet er via min erfaring og arbejdsånd, at udviklet et helt nyt koncept hvorved der opbygges klinikker på landsplan (og evt. de andre skandinaviske lande) som efterfølgende kan købes og overtages af andre potentielle læger der – modsat mig – ønsker at slå sig permanent ned de forskellige steder.

3) Projektets gevinst:
Et helt nyt koncept at drive klinik på, og dermed afhjælpe og afdække den stigende lægemangel, som udover at høste politisk og samfundsmæssigt anerkendelse også er opbygning og franchising.
Projektet giver både løbende indtægt i form af tilskud fra regionerne/sygesikringen samt ved salg og overtagelse af en anden læge (jf. ovenstående).

4) Din/jeres rolle og udbytte af projektet:
Med dette projekt vil du/I kunne opbygge indenfor et helt nyt område (sundhedssystemet) og dermed være med til at løse et af Danmarks (Skandinaviens) væsentligste problemer.

Ovenstående er en forsimplet fremlæggelse af projektet.

Det er en god investering fordi

Sikker økonomisk investering med garanti for afkast.

Her er virksomheden i dag

Konceptet bag projektet er på plads.
Der afventes udelukkende investering hvorefter sundhedsklinikken kan åbne.

Er i følgende branche(r):

Biotek medico sundhed
Er du interesseret i denne investering?

Sundhedsklinikken

Århus C, Danmark

Det er gratis for investor

Se også disse relaterede

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind