Bestyrelse – hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste instans i en virksomhed, der varetager en den overordnede strategiske ledelse. 

Bestyrelse

Skal du vælge en bestyrelse eller direktion? 

Ved stiftelsen af et selskab, skal der tages stilling til hvilken ledelsesmodel man ønsker, herunder om man skal have en bestyrelse.

1) En virksomhed kan både have en bestyrelse og en direktion: Hvis en virksomhed gerne vil have begge dele, ledes virksomheden af en bestyrelse, der har til formål at varetage den overordnede strategiske ledelse af virksomheden. Derefter vælger bestyrelsen en direktion, som har ansvar for den daglige drift af virksomheden.

2) En virksomhed kan også vælge at blive ledet alene af en direktion, således at direktionen både varetager den overordnede strategiske ledelse og den daglige ledelse af selskabet. 

Beslutningen om hvorvidt en virksomhed skal vælge den ene eller anden model, er afhængig af hvordan virksomheden ønsker at selskabet skal drives. Nystartede virksomheder kan som udgangspunkt sagtens nøjes med en direktion, men hvis denne allerede fra stiftelsestidspunktet, ønsker at få erfarne folk med til udvikling af strategier og større beslutninger, vil det være en fordel at indsætte en bestyrelse, der altså har ansvaret for gennemførelsen af selskabets overordnede strategi.

Vælger en virksomhed både at have en direktion og bestyrelse, er det som tidligere nævnt altså bestyrelsen der har ansvaret for den overordnede ledelse og direktionen for den daglige drift. 

Hvad laver en bestyrelse? 

En bestyrelse er en gruppe individer, der er valgt til at repræsenterer aktionærerne i en virksomhed. Et bestyrelses mandat er at etablere politikker for virksomhedsledelse, føre tilsyn og træffe beslutninger om større virksomhedsproblemer. Alle offentligt selskaber skal have bestyrelse, nogle private og nonprofitorganisations har også en bestyrelse.

Generelt træffer bestyrelsen beslutninger som repræsentant på vegne af aktionærerne. Områder, der falder ind under bestyrelsesarbejde, omfatter bl.a. ansættelse og fyring af ledere i virksomheden, udbyttepolitik og andre beslutninger, der kan have stor betydning for virksomheden. 

Udover disse opgaver, er en bestyrelse ansvarlig for at hjælpe et selskab med at fastsætte brede mål, understøtte opgaver og sikre at selskabet har tilstrækkelige og velforvaltede ressourcer til rådighed.

Hvad er en bestyrelsesstruktur?

En bestyrelse er den øverste instans i ledelsen, men strukturen og beføjelserne i en bestyrelse er bestemt af en organisations vedtægter. Vedtægterne kan fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer, den måde hvorpå bestyrelsen vælges (fx ved aktionær valg på et årsmøde), og hvor ofte bestyrelsen mødes. 

Hvis der ikke er fastsat et antal medlemmer til en bestyrelse, er det mest almindelige antal mellem 3 til 31 medlemmer. Nogle analytikere mener, at den ideelle bestyrelse består af syv medlemmere.

Bestyrelsen bør repræsentere både ledelsens- og aktionærernes interesser og bestå af både interne og eksterne medlemmere.

Et internt medlem er en, der har større aktionærer og medarbejdere i tankerne, og hvis erfaring i virksomheden tilføjer værdi. Et internt bestyrelsesmedlem kompenseres normalt ikke for bestyrelsesarbejde, da de ofte allerede er en del af virksomhedens topledere, større aktionær eller anden interessent i virksomheden.

Uafhængige eller eksterne medlemmer er ikke involveret i virksomhedens daglige drift, og heller ikke på lønningslisten. Disse bestyrelsesmedlemmer kompenseres, og får normalt ekstra løn for at deltage i møder. Ideelt set bidrager et eksternt bestyrelsesmedlem med et objektiv og uafhængigt synpunkt, på virksomhedens målsætning og håndterer endvidere eventuelle selskabs konflikter. Det anses for altafgørende at finde en balance mellem interne og eksterne medlemmer i en bestyrelse.

Valg- og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer

Mens bestyrelsesmedlemmer vælges af aktionærer, vælges de nominerede af en valgkomité. I 2002 krævede NYSE og NASDAQ, at valgkomiteen skal bestå af uafhængige bestyrelsesmedlemmer – dette gælder børsnoterede virksomheder.

En beslutning om at afsættelse et bestyrelsesmedlem, sker på en generalforsamling og kan være udfordrende. De fleste vedtægter tillader bestyrelsesmedlemmet at gennemgå en kopi af afsættelse forslaget og derefter svare på det til et åbent møde, hvilket øger muligheden for en opdeling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Derudover omfatter mange bestyrelsesmedlemmers kontrakter at selskabet betaler medlemmet en bonus, hvis denne bliver fyret.

At bryde grundlæggende regler kan føre til udvisning af et bestyrelsesmedlem. Disse overtrædelser omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

  • Brugen af sin stilling i bestyrelsen, til andet end selskabets økonomiske fordel.
  • Brugen af virksomhedens information til personlig fortjeneste
  • Aftaleindgåelse med tredjeparter, om at svinge en stemme på et bestyrelsesmøde
  • Deltagelse i transaktioner, der resulterer i en interessekonflikt

Hvor finder jeg et bestyrelsesmedlem?

Der er mange måder at finde sig et bestyrelsesmedlem. Det kan være gennem diverse netværksgrupper, arrangementer, LinkedIn mm. Du kan dog også finde dit nye bestyrelsesmedlem på Capino i dag.

Find et bestyrelsesmedlem på Capino

Søger du et bestyrelsesmedlem til din virksomhed? Så har du mulighed for at komme i kontakt med potentielle bestyrelsesmedlemmer, med en annonce på Capino. Vi er Danmarks største platform for kapitalsøgende, investorer og långivere og bestyrelsesmedlemmer, vi hjælper dig i kontakt med én eller flere som matcher dit ønske. For at få adgang til vores store kartotek, skal du; oprette en annonce på Capino.dk

Kan indholdet bruges?

Sidst opdateret: 25. november 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *