NDA – hvad er en NDA?

NDA står for “Non Disclosure Agreement”, og er en juridisk hemmeligholdelseserklæring / fortrolighedserklæring, som du fx. kan få en investor til at underskrive, hvis du informerer ham / hende om en fortrolig ide, viden eller materiale.

NDA

Hvem har brug for en NDA? 

Få en NDA, hvis du gerne have en investor ombord i dit firma, men er utryg ved at fortælle andre om din opfindelse, i frygt for at det bliver udnyttet, kopieret eller brugt til en ansøgning om patent – hvor du kedeligt nok ikke bliver patent-ejer?

Eller at tophemmelige informationer bliver videregivet til de forkerte personer? Så kan en fortrolighedserklæring hjælpe dig med, at blive mere tryg ved processen, om at finde den rette investor.


Hvad bliver en NDA brugt til?

En hemmeligholdelsesaftale er et juridisk dokument der sikrer at den der underskriver den, ikke misbruger fortroligt materiale, som han / hun har fået viden om, eller kendskab til. 

Hvem beskytter en NDA?

En NDA / hemmeligholdelsesaftale kan beskytte:

  • Begge parter
  • Den kapitalsøgende
  • Investoreren 

Hvis det kun er den ene part, der giver fortrolige oplysninger som skal beskyttes, er det en ensidig aftale, hvor imod hvis det er begge parter der giver adgang til fortrolige oplysninger kaldes det en gensidig aftale.

En investor kan fx også bede om at få den kapitalsøgende til at underskrive en hemmelighedsaftale, hvis / når vedkommende videregiver fortrolige oplysninger.

NDA skabelon


Hvornår er en fortrolighedserklæring gyldig?

Som skrevet ovenfor kan en fortrolighedserklæring udformes som en ensidig aftale eller en gensidig aftale. Det er kun de fortrolige oplysninger som hemmeligholdelsesaftale beskytter. Med andre ord, så beskytter aftalen ikke informationer der allerede er offentliggjort. 

Når du har lavet en NDA, så skal denne printes, dateres og underskrives af de involverede parter, før den endeligt er gyldig. 

Hvad sker der i tilfælde af at aftalen overtrædes?

Overtrædes en aftalen, så skal den part der har overtrådt aftalen, betale en erstatning og en konventionalbod for overtrædelsen. Det kan ydeligere tilføjes i hemmeligholdelsesaftalen, hvor stor en konventionalbod der skal betales i tilfælde af overtrædelse. 


Kan indholdet bruges?

Sidst opdateret: 13. januar 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  • Mette

    jj